ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อผู้ใช้
ชื่อผู้ใช้ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ a-z หรือ ตัวเลขเท่านั้น จำนวนตัวอักษร 6-14 ตัวอักษร
รหัสผ่าน
รหัสผ่านต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษรวมกับตัวเลขอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
ยืนยันรหัสผ่าน
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล์
Line ID
ค่าเงิน
ประเทศ
ข้อมูลธนาคาร
ชื่อธนาคาร
ชื่อบัญชีธนาคาร
เลขบัญชีธนาคาร
เงื่อนไข
ฉันยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง และขอรับข่าวสารและโปรโมชั่นต่างๆ
ฉันยืนยันว่าอายุมากกว่า 18 ปี และได้อ่านยอมรับกฏเงื่อนไขและข้อตกลง,กฏกติกา, กฏการเดิมพัน ข้อตกลงในการสมัครสมาชิก